Ponad dwadzieścia pięć lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji implantów i narzędzi.

Produkty marki NovaSpine – francuskiego producenta, będącego naszą siostrzaną spółką - to gwarancja zastosowania najlepszej jakości materiałów i technologii oraz deklaracja wydajności, efektywności i bezpieczeństwa.

Firma spełnia wymogi ISO 13485, uzyskała też Deklarację Zgodności WE zgodnie z zał. II do dyrektywy Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r., dot. wyrobów medycznych – potwierdzającą prawo do znakowania wszystkich produktów znakiem CE.

Zapewniamy innowacyjne produkty i pionierskie rozwiązania.

Poszukujemy i nawiązujemy współpracę z wiodącymi firmami medycznymi, cenionymi na świecie ze względu na nowatorstwo i rewolucyjność swoich rozwiązań – zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa pacjentów.

Dowiedz się więcej

Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe.